Dyrektor zarządzający - CEO:

Ing. Luděk Brůček
E-mail: brucek@neterasystems.cz

Dyrektor ds. sprzedaży:

Bc. Vladimír Dvořák
E-mail: dvorak@neterasystems.cz

Dyrektor ds. marketingu:

Radek Maliník
E-mail: malinik@neterasystems.cz

Wsparcie IT:

Jan Boháč
E-mail: bohac@neterasystems.cz