Загальні комерційні умови послуги «М-платіж»

I. Вступні положення

1. «M-платіж» – це набір програмних та системних рішень, який створює спосіб оплати і який дозволяє абонентам загальної мережі мобільного зв'язку (далі тільки «Учасники мережі») оплачувати вартість товарів або послуг через інтернет або мобільний інтернет, наданий відповідним оператором мобільного зв'язку (далі тільки «Послуга «м-платіж»).

2. Постачальником Послуги «м-платіж», відповідно до цих Загальних комерційних умов послуги «м-платіж» (далі тільки «ЗКУ»), є товариство з обмеженою відповідальністю «Нетера Системз с. р. о.», ідентифікаційний номер: 242 26 726, зареєстроване за адресою Прага 3, Рогачова 145/14, поштовий індекс 130 00, записана в комерційному реєстрі Міського суду в Празі, розділ C, папка 190493; в особі управляючих директорів Владіміра Дворжака та Людєка Бручека (далі тільки «Постачальник»).

3. Під Партнером для цілей даних ЗКУ розуміється будь-яка фізична або юридична особа, споживач і підприємець, який здійснює свою комерційну діяльність за посередництвом інтернет-порталу, адаптованого під можливість використання Послуги «м-платіж» (далі тільки «Портал»), і який, відповідно до Угоди про співпрацю при наданні м-платежів, укладеної з Постачальником (далі тільки «Угода»), або зацікавлений використовувати, або вже використовує для цих видів діяльності комплексний сервіс Послуги «м-платіж» у співпраці з Постачальником (далі тільки «Партнер»).

4. Предметом цих ЗКУ є, відповідно до положень §1751, пункт 1 Закону № 89/2012 Збірки, Цивільного кодексу, визначення відносин між Постачальником і Партнером, що виникли відповідно до Угоди, і необхідних для забезпечення та надання Послуг «м-платежів». Ці ЗКУ є невід'ємною частиною Угоди і розміщуються в електронному вигляді на веб-сторінках http://web.mbankomat.cz/obchodni-podminky/.

5. В Угоді можна обговорити положення, які відхиляються від ЗКУ. Домовленості, які відхиляються від даних ЗКУ, мають пріоритет перед положеннями цих ЗКУ.

6. Якщо в Угоді чітко не прописано інше, товари або послуги, які Партнер пропонує Учасникам мережі для продажу за посередництвом Послуги «м-платіж» (далі тільки «Продукт»), можна поділити на мінімум дві групи:

7. Продукти з невідтворюваним змістом – під ними розуміються Продукти, вартість придбання яких Партнер оплачує одноразово, і їхнім продажем Учасникам мережі реалізує одноразовий дохід (тобто це, наприклад, матеріальні товари, DVD/CD-носії, квитки та вхідні білети на культурні заходи, передплата друкованих періодичних видань, електронні книги та інша електронна література, страхові внески, оплата тарифів чи квитків на подорожі транспортом тощо).

8. Продукти з відтворюваним змістом – під ними розуміються Продукти, вартість придбання яких Партнер оплачує одноразово, однак продажем Учасникам мережі реалізує кількаразові або повторювані доходи (тобто це, наприклад, ігри та ігрові додатки, чати і служби знайомств, послуги еротичного змісту, дзвінки/логотипи/мелодії/картинки на телефон, новини та інформація, аукціони тощо).

9. Під трансакцією для цілей цих ЗКУ розуміється замовлення та оплата Продукту, які проводяться Учасником мережі за допомогою мобільної мережі відповідного оператора мобільного зв'язку (далі тільки «Трансакція»).

 

II. Заява Договірних Сторін

1. Постачальник є юридичною особою, яка займається наданням комплексного сервісу послуг «м-платежів», популяризацією та маркетинговими СМС, розвитком додатків на платформі СМС, ММС та веб-сторінок. Постачальник розсилає СМС і ММС маркетингового або комерційного характеру, використовуючи свої власні бази даних або бази даних клієнтів мобільних операторів.

2. Сервіс Послуги «м-платіж» включає в себе повне технічне забезпечення платежів постачальником послуг через мобільний телефон в рамках платіжних шлюзів вітчизняних операторів мобільного зв'язку, а саме T-Mobile Czech Republic, a.s., компанії O2 Czech Republic а.s. і Vodafone Czech Republic a.s. (далі тільки «мобільні оператори»).

3. Відповідно до положень §36 Закону №284/2009 Збірки, про платіжні відносини (далі тільки «Закон про платіжні відносини»), Постачальник є водночас і постачальником платіжних послуг малого масштабу, а саме на підставі реєстрації, яка надана йому Чеським Національним банком 16 жовтня 2012 року.

4. Якщо в Угоді не зазначено інше, Партнер здійснює свою діяльність на підставі відповідного дозволу в мережі Інтернет, а саме з метою продажу товарів та послуг, а тому до даних відносин не застосовуються положення про захист прав споживачів. Партнер, у зв’язку з цим, також заявляє, що не являється дрібним підприємцем відповідно до змісту положення §75 Закону про платіжні відносини, а також йому була надана вся інформація відповідно до положень §80 та наст. Закону про платіжні відносини, хіба що якщо в Угоді встановлено інше.

5. Постачальник також заявляє, що з метою створення умов для надання Послуги «м-платіж» має договірні зобов’язання у відносинах з окремими операторами мобільного зв'язку. Партнер, таким чином, визнає, що ці мобільні оператори, в силу своїх позицій, мають право будь-коли змінити умови цих відносин, причому навіть таким чином, що це може вплинути на відносини між Постачальником та Партнером. Постачальник у такому випадку не несе відповідальності перед Партнером за будь-яку шкоду або інші завдані збитки, які могли б виникнути на його стороні в результаті цього.

6. Партнер також визнає, що мобільні оператори дозволяють Користувачам мережі платити за Продукти, пропоновані Партнером за допомогою Послуги «м-платіж» за посередництвом їхніх телекомунікаційних мереж та послуг електронних комунікацій. Отримана дебіторська заборгованість, що виникає з надання Продукту Учасникам мережі, згодом буде переадресовуватися відповідному мобільному операторові, а той, таким чином, матиме право вимагати її від Учасника мережі від свого імені і на свій рахунок.

 

III. Умови і форма взаємного співробітництва

1. Партнер буде під'єднаний до інтерфейсу додатку, який дозволятиме йому забезпечити доступ до мобільних платіжних шлюзів для Учасників мережі. Партнер визнає, що мобільні оператори мають право за певних обставин відхилити трансакції Учасників мережі (в основному з причин відсутності фінансових засобів на авансовому телефонному рахунку у відповідного оператора мобільного зв'язку, можливо також і з інших, експлуатаційних, технічних або організаційних причин з боку мобільних операторів).

2. Постачальник, відповідно до Угоди, зобов'язаний для Партнера протягом терміну дії Угоди забезпечити всебічний технічний сервіс Послуги «м-платіж». Постачальник гарантує Партнерові, що він надаватиме Послугу «м-платіж» відповідно до чинного законодавства та нормативних документів, на рівні знань та піклування, які підходять до даного сектору підприємництва.

3. Партнер оплачуватиме Постачальнику винагороду. Сума цієї Винагороди, спосіб і термін їхньої оплати буде приблизно встановлена в Угоді або в Прайс-листі (далі тільки «Винагорода»).

4. Партнер визнає, що будь-яка наступна скарга або розірвання Учасниками мережі угод, укладених з партнером, не впливають на право Постачальника на отримання Винагороди в її повному обсязі, якщо Трансакція вже була зроблена. Це саме стосується і випадку, якби б Партнер відмовився від угоди, яка укладена з Учасниками мережі.

5. Партнер оплачує Постачальнику також одноразовий внесок за підключення до Послуги «м-платіж» відповідно до Угоди або Прайс-листа. Постачальник і Партнер можуть в Угоді або інде домовитися про надання інших додаткових послуг за додаткову плату, встановлену в Угоді або відповідно до прайс-листу.

 

6. Постачальник зобов'язується відкрити та вести віртуальний платіжний рахунок на користь Партнера (далі тільки «Рахунок»), який буде доступний з інтернету, і на якому будуть записані всі окремі реалізовані Трансакції, сума відрахованої Винагороди і фактична сума для передачі на користь Партнера, а також інша інформація, пов'язана з наданням Послуги «м-платіж».

IV. Взаємні права і обов'язки

1. Постачальник повинен, зокрема:

- Забезпечити безперервну телефонну технічну підтримку, і під час серйозних проблем – забезпечити присутність технічного фахівця, який, у випадку необхідності, невідкладно, але не пізніше ніж через 24 години з моменту отримання повідомлення про таку несправність в електронному вигляді електронною поштою за адресою info@neterasystems.cz, прибуде на технічний об'єкт Партнера.

- встановити і підтримувати на користь Партнера відповідний рахунок.

2. Партнер, зокрема, зобов’язаний:

- інформувати Постачальника або його технічну підтримку про всі можливі несправності, які б могли вплинути на безперебійну роботу Послуги «м-платіж»;

- розмістити на своєму технічному об’єкті надані Постачальником рекламні матеріали;

- у випадку пропозиції своїх Продуктів й іншим чином, ніж за посередництвом свого Порталу, то й у цьому разі даний ресурс повинен чітко інформувати про можливість використання Послуги «м-платіж» (наприклад, логотип Постачальника або письмовим надписом);

- забезпечувати, за можливості, будь-яку іншу форму популяризації Постачальника відповідно до Угоди або за будь-якою іншою взаємною згодою;

- у своїх комерційних умовах інформувати Учасників мережі про:

▪ процедуру подачі скарг, включаючи посилання на власну процедуру розгляду скарг

▪ той факт, що дебіторська заборгованість, яку проти них має Партнер, може бути передана мобільному оператору, а той, таким чином, буде вимагати її від свого імені і на свій рахунок;

- забезпечити, щоб зміст, стан і якість запропонованих ним Продуктів були:

▪ у відповідності до загальнообов'язкових правових норм,

▪ у відповідності до хороших манер,

▪ у відповідності до їхніх загальних і актуальних технологічних характеристик,

▪ у відповідності до Угоди та з цими ЗКУ;

- правдиво інформувати Учасників мережі головним чином про характеристики пропонованих Продуктів, у тому числі про їхнє походження, а також про те, звідки відповідний товар надсилається, або де забезпечується відповідна послуга; також, можливо, про валюту, у якій проводиться Трансакція, про гарантію безпеки всіх даних, наданих учасниками мережі, а також про свої повні та актуальні контактні дані;

- регулярно оновлювати свої контактні дані, такі як зареєстроване місцезнаходження, адреса електронної пошти, імена веб-сайтів або інших додатків, через які пропонує свої Продукти, перелік послуг, що надаються своїм договірним партнерам, номер свого банківського рахунку, призначеного для виплати трансакцій, прийнятих Постачальником для Партнера;

- негайно інформувати Постачальника про зміну своїх ідентифікаційних даних, і будь-які зміни в структурі власності, причому Постачальник має право перевіряти дотримання цього зобов'язання і вимагати співпрацю Партнера;

- забезпечити належне співробітництво в справі виконання мети Угоди і цих ЗКУ;

- утримуватися від надання та використання Послуги «м-платіж» у зв'язку з будь-якою іншою метою або діяльністю, окрім тих, які були визначені в Угоді.

3. Протягом всього терміну дії Угоди або дотримання будь-яких інших правових відносин між Постачальником і Партнером, обидва зобов'язані обмінюватися інформацією, необхідною для забезпечення безперебійного надання Послуги «м-платіж». Зокрема, йдеться про інформацію, необхідну для безпомилкової експлуатації і комунікації системи та технічного обладнання, необхідного для користування Послугою «м-платіж».

4. Партнер не має права на своїх інтернет-сторінках якимось чином використовувати (вказувати, оприлюднювати) назву компанії або логотип відповідного мобільного оператора або його послуг без попередньої згоди Постачальника.

5. Постачальник і Партнер зобов'язуються дотримуватися конфіденційності інформації, тобто йдеться про всю інформацію, що міститься в письмових, звукових, візуальних та аудіовізуальних матеріалах або на будь-якому іншому носії даних та інформації будь-якого виду і в будь-якій формі, матеріальній або нематеріальній, які передавалися один одному в письмовій або усній формі відповідно до Угоди або цих Умов, або їм був наданий доступ до такої інформації. Конфіденційною інформацією вважається і зміст Угоди, а також вся інформація, пов'язана з нею.

 

V. Відповідальність за недоліки і пошкодження

1. Постачальник, головним чином, не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки або шкоду, яка виникла в Учасників мережі у зв'язку з використанням Послуги «м-платіж».

2. Партнер визнає, що Постачальник, відповідно до закону №480/2004 Збірки, про деякі послуги інформаційного суспільства (далі тільки «ЗПІС») не несе відповідальності за зміст, стан або якість пропонованих Продуктів. Постачальник, переважно, не відповідає перед Партнером чи Учасниками мережі за юридичні або фактичні недоліки в Продуктах із невідтворюваним змістом, ані за функціональність або вміст Продукту з відтворюваним змістом, який Партнер пропонує Учасникам мережі. Постачальник також не несе відповідальності за відповідність Продуктів із чинним законодавством, за їхню актуальність чи за те, що не відповідають їхнім звичайним технологічним рішенням або загальним технічним параметрам.

3. Постачальник також (відповідно до §6 ЗПІС) не зобов'язаний контролювати зміст перенесеної або збереженої інформації, або активно шукати факти та обставини, що вказують на незаконний зміст інформації.

4. Постачальник також спеціально не несе відповідальності за те, що зміст пропонованих Продуктів суперечитиме загальнообов'язковим правовим нормам у сфері захисту промислових прав, зокрема прав на товарний знак або інших прав на нематеріальне майно, включаючи авторське право; також із законодавством в галузі кримінального права, в тому числі з нормативними актами проти легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансування тероризму. Постачальник далі ніяк не відповідає за те, якби Послуга «м-платіж» була використана у зв'язку з продажем, перепродажем чи поставкою речей, торгівля якими заборонена чинними законами і правилами, або торгівля якими вважається ризикованою або взагалі небезпечною.

5. Постачальник також жодним чином не несе відповідальності за те, якби в результаті неправомірного або навіть незаконного змісту, стану або якості пропонованих Продуктів у Партнера, Учасника мережі або у якої-небудь іншої особи виник матеріальний чи нематеріальний, прямий або непрямий збиток, або виникло інше втручання в їхню власність або інші права.

6. Постачальник відповідає перед Партнером тільки за безперебійну роботу і функціональність систем та технічного обладнання, необхідного для запуску Послуги «м-платіж», а також за все технічне обслуговування, пов’язане з цим (зокрема, забезпечення необхідного ремонту в разі виходу з ладу протягом належного розумного терміну). Партнер визнає, що мобільні оператори мають право за певних обставин обмежити або призупинити доступ Постачальника до їхніх платіжних шлюзів, і таким чином зменшити або припинити функціонування Послуги «м-платіж». У Партнера в такому випадку не виникає вимога про відшкодування шкоди в результаті такого обмеження або припинення функціональності надаваної Послуги «м-платіж».

7. Партнер також визнає і погоджується з тим, що Постачальник має право в будь-який час і будь-яким способом змінити технічну підтримку Послуги «м-платіж», причому без попереднього повідомлення Партнера. Партнер також визнає і погоджується з тим, що ці коригування можуть вплинути на функціональність Послуги «м-платіж», або можуть тимчасово або повністю усунути цю функціональність. У Партнера навіть в цьому випадку не виникає право на відшкодування шкоди, яка виникла б у результаті такого обмеження або припинення функціональних можливостей, що надаються Послугою «м-платіж».

8. Постачальник не несе відповідальності за будь-які матеріальні чи нематеріальні збитки, завдані Партнерові або Учасникам мережі у результаті незаконного зловживання (тобто переважно несанкціонованим або шахрайським використанням) Послуги «м-платіж». У разі підозри на таке зловживання, Постачальник і Партнер зобов'язуються в повній мірі співпрацювати з відповідними державними органами, з відповідним мобільним оператором, а також між собою, а саме з метою з'ясування таких підозр.

9. Партнер визнає і погоджується з тим, що при підозрі на незаконне використання Послуги «м-платіж» до нього можуть звертатися договірні партнери Постачальника (переважно мобільні оператори і банки). Партнер в такому випадку повинен спілкуватися з цим договірним партнером, реагувати на його рекомендації і дотримуватися його вказівок, причому все в обсязі, необхідному для розслідування даної підозри.

10. Партнер також зобов’язується, що у випадку, якщо мобільний оператор вимагатиме від Постачальника відшкодування збитків або шкоди переважно (однак не винятково) з описаних вище причин, надасть Постачальнику всі, у тому числі й пов'язані з цим, документи та інформацію, а також всю необхідну допомогу, яка буде необхідна для визначення, чи взагалі і в якій мірі виник такий збиток або шкода, і хто за це несе кінцеву відповідальність. У випадку необхідності Постачальник з цією метою забезпечить прямий зв'язок між мобільним оператором і Партнером. Партнер в цих випадках також зобов'язаний належно спілкуватися із Постачальником або мобільним оператором, відповідати на їхні поради і дотримуватися їхніх вказівок.

11. Партнер також у зв'язку з цим визнає і чітко погоджується з тим, що якщо Постачальник, незважаючи на вищезгадані положення, буде зобов'язаний одному з мобільних операторів відшкодувати майнові або немайнові збитки, які виникнуть з причин з боку Партнера, Партнер відповідає перед Постачальником, поруч із законним регресивним правом вимоги, і за інші, пов’язані з цим, претензії, особливо, наприклад, за витрати, понесені у зв'язку з юридичним представництвом в можливій суперечці з мобільним оператором.

 

VI. Захист персональних та інших даних

1. Партнер погоджується із розкриттям своїх ідентифікаційних даних, у тому числі своєї комерційної фірми, у списку партнерів мобільних операторів. Партнер одночасно погоджується з тим, щоб мобільні оператори передавали ці дані іншим мобільним операторам та/або Асоціації користувачів мобільних мереж, причому виключно з метою популяризації послуг електронної комерції.

2. Постачальник також заявляє, що всі дані, які підлягають конфіденційності комунікації відповідно до Закону №127/2005 Збірки, про електронні засоби зв'язку (далі тільки «закон про електронні засоби зв'язку»), включаючи телефонні номери Учасників мереж, використовуватимуться в основному з метою надання Послуги «м-платіж», а також для відповідних ділових цілей Партнера і його договірних партнерів.

3. Використанням Послуги «м-платіж» Користувач мережі надає чітку згоду Постачальникові на те, щоб у рамках використання Послуги «м-платіж» йому могли, відповідно до закону про електронні засоби зв’язку, відправлятися повідомлення або сповіщення, що містять в основному рекламний і/або пропагандистський зміст (далі «реклама»). Така реклама може стосуватися змісту Послуги «м-платіж», інформації про Партнера, інші його Продукти або іншу його підприємницьку діяльність тощо. Партнер зобов’язується заздалегідь і досить чітко інформувати Користувачів мереж про це.

 

VII. Загальні та прикінцеві положення

1. Якщо в Угоді не буде вказано інше, договірні відносини між Постачальником і Партнером укладаються на невизначений термін.

2. Якщо в Угоді не буде вказано інше, дію Угоди можна припинити шляхом письмового повідомлення. Термін припинення дії Угоди становить три місяці і починається в перший день місяця, що настає після місяця, в якому повідомлення було отримано іншою стороною, причому не закінчиться раніше, ніж після закінчення регулярного календарного кварталу. У повідомленні про припинення дії Угоди мають бути зазначені причини і дата, коли повинен закінчитися цей термін.

3. Угода може бути розірвана за згодою обох договірних сторін.

4. У разі припинення договірних відносин між Партнером і Постачальником, Партнер зобов'язаний невідкладно забезпечити усунення програмного забезпечення Послуги «м-платіж» зі свого Порталу і припинити використовувати позначення Послуги «м-платіж», так само як і пропагандистську позначку, яку Партнер використовує в зв'язку з наданням цих Послуг (це саме стосується і логотипів, товарних знаків і назв мобільних операторів або інших договірних партнерів Постачальника). Постачальник зобов’язується для цього надати всю необхідну допомогу Партнеру.

5. Партнер зобов'язується протягом усього терміну договірних відносин з Постачальником не заключати з третіми особами такі самі або аналогічні договірні відносини, на зразок заснованих відповідною Угодою, тобто мета яких полягала би у наданні або забезпеченні послуг м-платежів або аналогічного способу оплати. Це діє і після припинення договірних відносин, а саме протягом періоду, який буде вказаний в Угоді. У разі порушення цього зобов'язання Партнер зобов'язується виплатити Постачальнику штраф у розмірі, зазначеному в Угоді.

6. Відповідно до правил, які застосовуються до платіжної служби, яка проводиться за посередництвом Послуги «м-платіж», Постачальник залишає за собою право вимагати у деяких партнерів дотримання певних конкретних умов, причому ще до початку надання Послуги. Ці особливі умови можуть бути пов'язані, зокрема, з Партнерами, які є продавцями квитків та літак через Інтернет, або операторів гральних порталів чи порталів ставок і знижок.

7. У разі, якщо б якесь положення цих ЗКУ було з якоїсь причини недійсним або нездійсненним, цей факт не викликає недійсність або нездійсненність інших їхніх частин.

8. Партнер даним бере до уваги, що надання Послуги «м-платіж» регулюється також договірними умовами і правилами мобільних операторів, через платіжні шлюзи яких надається Послуга «м-платіж».

9. Будь-які правові відносини між Постачальником і Партнером керуються законами Чеської Республіки, зокрема відповідними положеннями Цивільного кодексу. Будь-які суперечки, що випливають з Угоди, вирішуватиме Окружний суд у Празі 3, можливо Міський суд в Празі (відповідно до правової юрисдикції).

10. Договірні сторони доставляють документи рекомендованими листами за допомогою поштового зв'язку за адресами, які їм відомі. З цією метою сторони повинні повідомляти один одному поточні контактні адреси. Якщо це не буде дотримано, то доставка здійснюватиметься за останньою відомою адресою.

11. Постачальник має право будь-коли змінювати і доповнювати дані ЗКУ у всій їхній повноті, причому будь-які зміни будуть розміщені на веб-сайті Постачальника. Така зміна не впливатиме на права і обов'язки, що виникнуть протягом терміну дії попередньої редакції ЗКУ або Прайс-листа.

12. Дані ЗКУ вступають в силу з 1 січня 2015 року.

 

Нетера Системз с.р.о.